• Küreselleşmeye Bakmak: Turist mi Aylak mı? Türedi mi Parya mı?
 • Modernite: Akışkan, Müphem ve Belirsiz
 • Postmodernite: Zorunlu Bir Tercih mi?
 • Yasa Koyuculardan Yorumculara, Modernlikten Postmodernliğe
 • Holokaust: Modernlik Yüzünden mi, Modernliğe Rağmen mi?
 • Bauman Düşüncesinde Kapitalizm, Sosyalizm, İş ve Tüketim
 • Bauman Düşüncesinde Eşitlik, Eşitsizlik, Zenginlik ve Yoksulluk
 • Bauman Düşüncesinde Ben, Öteki ve Yabancı
 • Bauman Düşüncesinde Kültür ve Siyaset
 • Bauman Düşüncesinde Hayat ve Aşk, Ölüm ve Ölümsüzlük
 • Bauman Düşüncesinde Etik ve Ahlâk
 • Bauman Düşüncesinde Modernlik ve Postmodernlik
 • Gözetim Özgürlüğe Karşı
 • Güvensiz Bir Dünyada Kimlik ve Cemaat

Sayın katılımcılar, Bauman ve düşüncesinden ilham alarak kendi çalışma alanınızı seçmekte özgürsünüz. Yukarıdaki maddeler yalnızca bir fikir vermek amacıyla dile getirilmiştir.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri bildiri e-kitabı olarak, bildirilerin tam metinleri ise Sosyal Bilimler Platformu’nun uluslararası hakemli e-dergisinde hakem süreci sonunda kabul edilmesi halinde makale formatında yayımlanacaktır.