Gerek Türkiye’deki birtakım akademisyenlerin Bauman hakkındaki yorumları ve bunlar üzerindeki şahsi izlenimler, gerek Türkiye’de Bauman üzerine yapılmış akademik çalışmaların niceliği ve niteliği ve bunun yanında yayınevlerinin Bauman kitaplarındaki (talebe göre arz meselesinden bağımsız olarak) baskı sayılarından ötürü, Bauman’a Türkiye’de sosyal bilimler alanında yeterince kıymet verilmediği, fikirleri üzerine tartışma ortamı yaratılmadığı, üzerine yeterli sayıda çalışma yapılmadığı ve (sebebi anlaşılamamış olsa da) görmezden gelindiği kanısına varılmıştır. Yetmişe yakın telif çalışması bulunan, sürekli üretim halinde olan ve dünyada en çok atıf alan sosyal bilimcilerden biri olan Bauman’ın Türkiye’de böylesi bir karşılık görmesi üzücüdür. Bu sebeplerden dolayı Bauman hakkında iki senede bir tekrarlanacak uluslararası sempozyum düzenleme kararı alınmıştır. Böylesi bir sempozyumun en önemli sonucu hiç şüphesiz Türkiye’de Bauman’ın hakettiği değeri görmesi ve üzerine münazara yapılması için gerekli kanalların açılması noktasında önemli bir adım atılmasını sağlamak olacaktır.