• Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
  • Özet metni 250-400 kelime arasında hazırlanmalıdır.
  • Özet metni, Başvuru Sayfasındaki ilgili boşluklara doldurularak sisteme kaydedilir.
  • Sözlü veya poster sunumu yapılmayan bildiri metinleri yayımlanmayacaktır.
  • Sözlü sunumlarda her bir konuşmacı için ayrılan süre 20 dakika olup, bunun 15 dakikası sunum ve 5 dakikası soru-cevap için kullanılacaktır.
  • Sözlü sunum sırasında slayt gösterimi amacıyla bilgisayar kullanımı gerekliyse katılımcı kendi dizüstü bilgisayarını getirmelidir.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri bildiri e-kitabı olarak, bildirilerin tam metinleri ise Sosyal Bilimler Platformu’nun uluslararası hakemli e-dergisinde hakem süreci sonunda kabul edilmesi halinde makale formatında yayımlanacaktır.